SWAMP

Een belangrijke pijler binnen GIGOS zijn de sociaal artistieke en culturele ateliers, die als een rode draad doorheen de wijken lopen. SWAMP brengt artistieke processen op gang doorheen de verschillende wijken. Dit team voorziet zowel korte als langere trajecten en werkt in sommige wijken ook met vaste groepen. Een kunstzinnige prikkel of een artistieke onderdompeling (multimediaal) kan een groep en/of individu een impuls of meer geven om een eigen talent te ontplooien. We beschikken over vier Ateliers. GIGOS Atelier, ZWIEP, CTS en LUID & DUIDELIJK

ZWIEP

Foto atelier ZWIEP is eind jaren tachtig ontstaan als onderdeel van de jongerenwerking in Waterschei. Het atelier heeft als voornaamste doel jongeren met een leeftijd van 16 tot 26 jaar een veilige, hoogwaardige en toegankelijke creatieve omgeving te bieden waarin ze hun artistieke talenten kunnen ontwikkelen en creatief kunnen zijn met verschillende visuele kunstvormen, zoals o.a. fotografie en video. 

Dit doel wordt bereikt door middel van sociaal betrokken jeugdwerk, waarbij jongeren worden aangemoedigd om deel te nemen aan diverse sociale en artistieke activiteiten en projecten. Hierdoor krijgen jongeren de kans om hun talenten te ontdekken en te ontplooien.

Een belangrijk aspect van Atelier ZWIEP is het streven naar empowerment van jongeren. Kunst fungeert hierbij als een krachtig instrument om hun gedachten, gevoelens en ideeën uit te drukken, wat hun zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde vergroot. Zelfontdekking is een cruciaal aspect van Atelier ZWIEP, waar jongeren worden aangemoedigd om zichzelf beter te begrijpen en hun eigen identiteit te verkennen via kunst, wat creatieve groei en innovatief denken bevordert. Daarnaast verwerven jongeren praktische vaardigheden op het gebied van fotografie en videoproductie, wat hun kansen op toekomstige carrièremogelijkheden vergroot.

Daarnaast bevordert het atelier community building, waar jongeren samenwerken en connecties leggen met anderen, ongeacht hun achtergrond. Dit versterkt niet alleen de onderlinge relaties, maar vergroot ook hun maatschappelijke mobiliteit en sociale vaardigheden, terwijl ze begrip ontwikkelen voor diverse perspectieven.

Het atelier betrekt jongeren actief bij zijn werking. Ze worden mede-vormgevers en deels eigenaar van hun ervaringen binnen het atelier via participatieve benaderingen. Hierdoor voelen jongeren zich niet alleen betrokken, maar hebben ze ook een gevoel van eigendom en verantwoordelijkheid voor hun community en de artistieke ruimte die ze delen. Deze aanpak versterkt de band tussen jongeren en het atelier en verrijkt de programma's en initiatieven met de unieke perspectieven en creatieve ideeën van de jongeren zelf.

Kortom, Atelier ZWIEP draagt bij aan een meer inclusieve samenleving door jongeren te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen stem, begrip voor anderen te vergroten en hen praktische vaardigheden bij te brengen. Het is een creatieve ruimte waarin jongeren veilig kunnen gedijen en groeien, terwijl ze een breder publiek inspireren met hun visuele creaties, wat niet alleen hun eigen leven verrijkt maar ook bijdraagt aan de verrijking van de samenleving als geheel.

CTS (Colour The Streets)

In Zwartberg bevindt zich CTS, een dansatelier onder de methodiek
Sociaal Artistiek. Met verschillende leeftijdsgroepen dansen wij innerlijke emoties naar boven en zorgen ervoor dat kinderen, tieners en jongeren zichzelf kunnen ontplooien.

Dansen is een methodiek waarbij wij als professionele werkkrachten de emoties bij onze doelgroep laten vrijkomen, zodat ze tot zichzelf kunnen komen. De dansgroepen werken naar persoonlijke doelstellingen (zelfvertrouwen, persoonlijke groei, emoties op een creatieve manier uiten, discipline, doorzetten,...) en jaarlijks ook naar shows.

GIGOS ATELIER

Onder de werking ‘GIGOS Atelier’ (voorheen YAWAR) vallen alle activiteiten die vanuit het atelier in Sledderlo, maar evengoed op locatie, worden aangeboden. Deze activiteiten hebben als doel kinderen, tieners en jongeren kennis te laten maken met hun eigen creatieve talenten. De variatie in het aanbod zorgt ervoor dat we een ruim interesseveld kunnen aanspreken.

We bieden aparte workshops beeld (oa druktechnieken), textiel, theater, circus, keramiek en steltlopen aan, zowel binnen als buiten Gigos. Daarnaast zijn er de atelierlessen waarbij een waaier aan technieken wordt aangereikt.

Een groot deel van deze werking zijn de projecten. Hieronder vallen de O-Parade en Zinneke Parade, theatervoorstellingen, Stelthelden, Iedereen Artiest….

 • Zinneke/O-parade 2024 • Thema: “Plezier”

 • Voor kinderen/tieners/jongeren vanaf 10 jaar (gemiddeld 20 tot 40 deelnemers en een tiental begeleiders), voornamelijk uit de wijken van Genk

 • Coördinatie en sturing: door een creatief en speciaal opgezet team van begeleiders van gigos onder leiding van het GIGOS ATELIER

 • Aanpak: Procesmatig (stapsgewijs) en via een interactieve en participatieve methode, waarbij elke deelnemer op elk moment inspraak heeft in het creatieve proces, en ook mee verantwoordelijk is voor elke stap die gezet wordt,  en dus ook voor het eindresultaat op zich.

 • Start: najaar 2023
 • Duur van het project: 4 tot 6 maanden;
 • Einde: juni 2024
 • Het resultaat: Een originele en creatieve (straattheater) parade

 • Opzet: Het verwezenlijken van een kleurrijke en levendige stoet/parade, met deelname op 1 mei aan de O-parade van Genk en Zinneke parade op 1 juni in Brussel

LUID & DUIDELIJK

Bij ‘Luid & Duidelijk’ staat het woord centraal. In het dagelijkse leven gebruiken wij allemaal woorden om te communiceren, om informatie over te dragen of om gevoelens en dromen te beschrijven. Geschreven of gesproken woorden dragen een boodschap, alsook een lading energie en de impact is vaak afhankelijk van verschillende factoren.
Binnen ons atelier leggen wij de focus op beide expressievormen van taal en creëren we ruimte om op een laagdrempelige manier deel te nemen aan diverse workshops en projecten.

 • Methodiek

  We werken op maat en niveau van de doelgroep en begrijpen goed dat elk project of workshop een andere aanpak vereist. Om succes te garanderen gelden enkele voorwaarden. Het vereist een vertrouwensband, een nauwe betrokkenheid en toewijding van de doelgroep om een project te doen slagen. Door middel van goede kennismaking en een inspiratieronde leggen wij een gezonde basis om op verder te bouwen. ‘Prikkelen en uitdagen’. Op deze manier trachten wij onze kinderen, tieners en jongeren hun grenzen te doen verleggen. Ervaring blijft de beste leermeester en wij begeleiden hun doorheen heel het proces en werken toe naar een verzameling van kleine succesverhalen. Het (groei)proces is belangrijker dan het eindresultaat. Maar vaak staan ze zelf versteld van wat ze op korte tijd bereiken. 

 • Studio TNT

  De muziekstudio in jeugdhuis TNT heeft een rijk verleden en heeft doorheen de geschiedenis van de Genkse hip hop scene vaak ten dienste gestaan. Het gaf veel jonge artiesten de mogelijkheid om hun zichzelf op de muzikale kaart te zetten. 
  De studio biedt zowel ruimte voor muziekproductie als opnames en wordt op wekelijkse basis gebruikt. Dit onder toezicht en begeleiding van onze medewerker. Onze doelgroep kan er terecht voor kortstondige projecten zoals demo-opnames of workshops (teksten schrijven, muziekproductie enz.) Maar er lopen doorheen het jaar ook langere projecten zoals bijvoorbeeld de muziekproducties van theater- of dansvoorstellingen, het ontwikkelen van een ringtone dmv field recording van eigen omgevingsgeluiden, met nauwe betrokkenheid van de doelgroep.