Motivatiecoaches

Wat?

In het kader van het project ‘Iedereen slaagt’ gaat GIGOS samen met partners de strijd aan tegen de ongekwalificeerde uitstroom in het onderwijs. Hiervoor hebben we een verbindingsfiguur en 4 motivatie coaches afgevaardigd. Door middel van individuele trajecten en coöperatieve samenwerkingen met onderwijsinstanties proberen we jongeren te motiveren en bewust te maken van het belang om een diploma te halen.

Indien dit (door omstandigheden) niet haalbaar blijkt, gaan we samen op zoek naar andere oplossingen.

Hoe?

De jongere krijgt, na een aanmelding, een coach toegewezen met wie hij/zij samen op pad gaat door middel van een individueel traject. Onze coaches hebben, vanuit het jeugdwelzijnswerk, een expertise opgebouwd die sterk gericht is op laagdrempelig aan de slag te gaan met jongeren en dit steeds vanuit een vertrouwensband. Het bouwen aan vertrouwen start vanuit een kennismakingsgesprek. Hierin kunnen zowel jongere als coach elkaar beter leren kennen en gaan samen op zoek naar de hulpvraag in kader van de motivatie. Nauw samenwerken met de betrokken actoren is doorheen het traject van groot belang.

Bij hulpvragen die buiten onze expertise vallen en waar extra hulpverlening nodig is hebben onze coaches een brugfunctie. Hiervoor gaan we binnen ons brede netwerk op zoek naar de juiste instanties en zorgen we voor een warme overdracht waarbij we de drempels zo laag mogelijk houden.

Het traject is afgelopen wanneer we tot de conclusie komen dat de jongere voldoende handvatten heeft aangeleerd en de hulpvraag ingelost is. De jongere kan op eender welk moment beroep doen op de coach wanneer er opnieuw een hulpvraag inzake motivatie dreigt te ontstaan.

Voor wie?

Jongeren wonende te Genk en schoolgaand, in het secundair onderwijs, in de regio Genk of jongeren wonende buiten Genk maar school lopen in het Genkse secundaire onderwijs. 


Hoe aanmelden?

Een aanmelding kan gedaan worden door elke betrokken persoon met een relatie tot het onderwijs, dit steeds met de betrokkenheid van de jongere zelf en van diens ouders. Dit kan via een aanmeldingsformulier. De casemanager zal dan op korte termijn de aanmeldingen doorgeven aan de juiste partner en kan van hieruit het eerste contact tussen coach en jongere gelegd worden.

 

Het aanmeldingsformulier kun je hier vinden: https://www.genk.be/stedelijk-meldpunt-onderwijs