Motivatiecoaches

In het kader van het project ‘Iedereen slaagt’ gaat GIGOS samen met partners de strijd aan tegen de ongekwalificeerde uitstroom in het onderwijs. Hiervoor hebben we een verbindingsfiguur en 4 motivatie coaches afgevaardigd. Door middel van individuele trajecten en coöperatieve samenwerkingen met onderwijsinstanties proberen we jongeren te motiveren en bewust te maken van het belang om een diploma te halen.

Indien dit (door omstandigheden) niet haalbaar blijkt, gaan we samen op zoek naar andere oplossingen.