BASISWERKING

GIGOS basiswerking in het jeugdwelzijnswerk: een belangrijk fundament voor kinderen, tieners en jongeren.
DSC6965

Jeugdwelzijnswerk vormt de ruggengraat van ondersteuning en ontwikkeling voor jongeren in onze samenleving.

De basiswerking in het jeugdwelzijn speelt een cruciale rol bij het waarborgen van het welzijn en de groei van jongeren in diverse leeftijdsgroepen. Deze basiswerking omvat een scala aan diensten en programma's die zijn ontworpen om jongeren te ondersteunen bij hun fysieke, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling.

1. Preventie en Ondersteuning

Een van de kernprincipes van de basiswerking in het jeugdwelzijn is preventie. Het is gericht op het voorkomen van problemen voordat ze ernstig worden. Door middel van onze methodieken en aanpak, begeleiding en outreaching-activiteiten worden jongeren voorzien van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om gezonde keuzes te maken en met uitdagingen om te gaan.

2. Inclusiviteit en Diversiteit

Onze basiswerking is inclusief en respecteert de diversiteit van jongeren. Het streeft ernaar om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden waarin alle jongeren, ongeacht hun achtergrond, zich gehoord en gerespecteerd voelen. Dit bevordert een gevoel van gemeenschap en verbondenheid onder jongeren.

3. Betrokkenheid en Participatie

Jongeren worden actief betrokken bij de besluitvorming en planning van activiteiten. Hun stem wordt gehoord en gerespecteerd, en ze worden aangemoedigd om deel te nemen aan activiteiten die van invloed zijn op hun eigen welzijn en dat van de gemeenschap. Dit empowerment versterkt hun gevoel van eigenwaarde en verantwoordelijkheid.

4. Samenwerking en Partnerschappen

Onze basiswerking kan niet op zichzelf staan. Wij werken nauw samen met verschillende actoren zoals scholen, overheidsdiensten, gezinnen, gemeenschapsorganisaties en andere partners. Door samen te werken kan expertise worden gedeeld om de meest effectieve ondersteuning voor jongeren te bieden.

5. Ontwikkelingsgericht

Onze basiswerking streeft naar het bevorderen van de algehele ontwikkeling van jongeren. Dit omvat sociale vaardigheden, emotionele intelligentie, creativiteit, karaktervorming en schoolse prestaties. Het doel is om jongeren te helpen groeien tot gezonde, evenwichtige en veerkrachtige individuen.

 

Kortom, onze basiswerking is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van kinderen, tieners en jongeren.

Het biedt een solide fundament waarop jongeren kunnen bouwen om hun volledige potentieel te bereiken en te gedijen in onze diverse samenleving. Het bevordert niet alleen hun individuele groei, maar draagt ook bij aan een sterkere en gezondere gemeenschap als geheel.

GIGOS Werkingen Tijdslijn 2