Een verhaal apart

Begin 1900 werd er in Genk voor het eerst steenkool ontdekt. Niet veel later openden de mijnen van Winterslag, Waterschei en Zwartberg.  Het ooit eindeloze landschap, dat in de 19de eeuw schilders en schrijvers aantrok, zou meermaals veranderen in de loop der jaren.
Zwartberg Mijn

Door het mijnverleden kende Genk drie immigratiegolven

De eerste golf vond in de jaren ‘20-’30 plaats vanuit Polen en Oekraïne, daarna volgde de volgende golf vanuit Italië, Griekenland, Spanje en Portugal en vanaf 1964 tenslotte de laatste vanuit Turkije en Marokko. Hierdoor is ongeveer 54% van de burgers van allochtone afkomst. Met de komst van Ford en andere grotere bedrijven, groeide de gemeente snel uit tot een van de belangrijke industriële zones in Vlaanderen en bleef het bevolkingsaantal steeds toenemen. 

Maar niet alles ontwikkelde in een even snel tempo mee.

De sociale integratie van jongeren, vooral de kinderen van de gastarbeiders,  verliep stroef. 

Deze jongeren vonden geen of weinig aansluiting en kregen, voornamelijk in het uitgaansleven, vaak te maken met racisme en sociale uitsluiting. Tussen ‘85 en ‘87 sloten de Limburgse mijnen en nam het drugsgebruik bij jongeren enorm toe. De toenmalige NV viel weg, alsook de structuur in de woonomgevingen.

In deze donkere tijden, waarin de jongeren hun toekomstperspectief steeds vager werd, stonden in verschillende wijken personen op die de belangen van de jongeren wilden behartigen. Deze pioniers vormden de basis van het Genkse jeugdwelzijnswerk.

De pioniers zorgden voor een veilige en positieve omgeving.

Er werd op een laagdrempelige manier aanbod voorzien om hen te helpen bij het ontdekken van hun talenten en interesses, het versterken van hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid en het ontwikkelen van sociale vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel.

Deze organisaties groeiden organisch verder, ook naar andere leeftijdsgroepen toe. De jeugdwerkers werden actief betrokken bij het aanpakken van maatschappelijke problemen en het versterken van de gemeenschap. In 2004 werden, op vraag van stad Genk, verschillende jeugdwelzijnsorganisaties samengevoegd tot een nieuwe organisatie. GIGOS vzw werd geboren en groeide uit tot een belangrijke speler in de gemeenschap. Samen met andere lokale verenigingen en organisaties, blijft GIGOS zich inzetten om de levenskwaliteit van jongeren te verbeteren en de gemeenschap te versterken.

Jeugdbendes in Genk - VRT 1980