@article.CardImage.Name

GIGOS Zwartberg

In een schitterende tuinwijk waar alle ingrediënten aanwezig zijn, bevindt zich Gigos Zwartberg Noord (Atlas), dat volledig geïntegreerd is in het buurtcentrum en gericht is op de lokale gemeenschap, specifiek onze jeugd. Hier hebben we het over een hecht samenwerkend buurtcentrum waar de gedeelde verantwoordelijkheid voor de jeugd centraal staat en waar deze betrokkenheid duidelijk voelbaar is.

Deze wijk kenmerkt zich door een harmonieuze combinatie van infrastructuur en natuur. De Torenlaan, als een rode draad, splits de wijk op in vele historische rijkdommen die al dan niet verbonden zijn met het mijnverleden. Het is een hartverwarmende buurt waar veel culturen in samenleven. 

Hoewel we momenteel actief zijn in Zwartberg Noord, koesteren we ambitieuze plannen om onze activiteiten uit te breiden naar andere delen in Zwartberg. Om dit te realiseren, houden we voortdurend onze voelsprieten uit en luisteren we naar de behoeften en vragen op plekken waar we (nog) niet actief zijn.

We zijn vastbesloten om deze behoeften en vragen te signaleren aan diverse netwerkpartners en waar mogelijk passen we onze werkwijzen aan. Een voorbeeld hiervan is onze aanpak in Londot, waar we werken met specifieke leeftijdsgroepen: de kinderwerking (vanaf 5 jaar tot en met het 4e leerjaar), de tienerwerking (van het 5e leerjaar tot en met 16 jaar), en de jongerenwerking (16+). Bovendien is CTS (Colour The Streets) dansatelier ook gevestigd in Londot.

Samen met het team richt GIGOS Zwartberg zich op diverse belangrijke aspecten, zoals positieve identiteitsvorming, talentontwikkeling, taal, onderwijs en werkgelegenheid, waarbij we voortdurend de maatschappelijke ontwikkelingen in de gaten houden. Op deze manier proberen we onze beschikbare middelen optimaal te benutten om onze doelgroep een stem te geven en een veilige omgeving te bieden waar ze zichzelf kunnen zijn en zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.