@article.CardImage.Name

GIGOS Nieuwe Kempen

Het jeugdhuis is voor mij de plaats waar ik terecht kan in moeilijke tijden
Nileyer 19 jaar

Een wijk waar GIGOS Zwartberg omsingeld wordt door appartementen en huizen die langs elkaar in harmonie staan, waar het multiculturele zorgt voor een warm hart. Nieuwe Kempen, een plaats waar Nomad Land parallel loopt met de volkstuintjes, een plaats die voor iedereen toegankelijk is. Een wijk waar de voorgevel van La Biomista fonkelt van fierheid en innovatie.  

In Nieuwe Kempen, een compactere wijk met andere groepsdynamica, hanteren we een flexibelere benadering dan vaste leeftijdsgroepen, en werken we vaak met groepen waarin de leeftijdsgrens soms overlappen. Zo verdelen we de groepen op basis van het aanbod, meestal in categorieën zoals jonger dan 12 jaar, 12 tot 14 jaar en 14 tot 16 jaar en ouder. 

Met ons team zetten we in op de volgende punten: positieve identiteitsvorming, talentontwikkeling, taal, onderwijs en tewerkstelling en houden we de maatschappelijke tendensen nauwlettend in het oog.  

Op deze manier proberen we de middelen die we hebben te gebruiken om onze doelgroep een stem te bieden en een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien op eigen tempo.