Let's meet: Jongeren en Politie

De Genkse jeugdwelzijnswerking Gigos gaat samen met de stad Genk en politie Carma ontmoetingen organiseren tussen politie-agenten en jongeren van 16 tot 18 jaar. Het initiatief, Let's Meet, kadert in een oproep van de Vlaamse overheid om de samenwerking tussen jeugdorganisaties en politie te versterken. Gigos is met 33 jeugdwelzijnswerkers actief in alle wijken van Genk.
Genkse Jongeren En Politie