Het GIGOS team stond er de volle 24 uur!

Het GIGOS team stond er de volle 24 uur!

Collega's, ex-collega's, netwerkpartners, vrienden en familie hebben met veel enthousiasme ervoor gezorgd dat we 24u in beweging waren voor Levensloop. Het hele team heeft tijdens deze 24 uur het gevoel van samenhorigheid en verbinding ervaren. Dit omdat we samen met de andere teams hetzelfde doel voor ogen hadden en hier samen naartoe hebben gewerkt. 
Wij hebben de smaak te pakken, tot volgend jaar! 
Tentkidssledderlo
Hoeden
Tent Kind Gelukkig Met Hoed
Piste Sledderlo Kids
Angelo Sylvie Carina
Jeugdgenk Teamgigos
Carinasylviesien
Stelthelden
Chloealessiosylvie
Ugur Hoed Horloge Gansblij
Tent Nacht KDB VLV
Timer 00