GIGOS - Memorandum 2024

Lokale verkiezingen bieden ons de kans om de koers van onze stad te beïnvloeden en de toekomst van kinderen en jongeren mede vorm te geven. Passief toekijken is voor GIGOS vzw geen optie. Daarom hebben we de pen ter hand genomen en 9 aandachtspunten geformuleerd.

Dit memorandum dient als een kompas met 9 richtingwijzers. Het beoogt een reflectie over de uitdagingen en kansen met betrekking tot sociale rechtvaardigheid voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Het wil een aanzet geven tot een constructieve, oplossingsgerichte dialoog en aanpak, die de basis kan vormen voor weloverwogen beleidskeuzes en -maatregelen.

Download via onderstaande link.