Een nieuwe look & feel voor GIGOS

Verbinding slaan in het digitale tijdperk

Welkom op onze nieuwe website, die we voor de gelegenheid in een nieuw jasje hebben gestoken. 


In het snel veranderende landschap van communicatie is het essentieel voor organisaties als de onze om voortdurend mee te evolueren. Een nieuwe communicatiestrategie is niet langer een keuze, maar een noodzaak om relevant te blijven en effectief te communiceren met verschillende doelgroepen.

We zetten met GIGOS bewust in op heldere communicatie, met frisse kleuren en kiezen daardoor voor meer verbinding. Samen met onze communicatiepartner Stay Wild zijn we in maart 2023 een zoektocht gestart naar onze identiteit.

Via verschillende workshops, waar zowel onze raad van bestuur als alle collega’s van GIGOS vzw aan hebben deelgenomen, hebben we belangrijke elementen i.v.m. onze identiteit en ambities kunnen benoemen. Onder leiding van onze communicatie werkgroep zijn we vervolgens gestart met een beeldtaal onderzoek om onze visuele identiteit te versterken zonder de eigenheid van GIGOS los te laten.
Het resultaat van dit intensief en leuk traject kan je beleven op deze vernieuwde website.

Met onze nieuwe look & feel zetten we in op een herkenbare stijl met ons expressief karakter dat kleurrijk, luid, duidelijk en divers is.

 

Gigosxstaywild