Welkom op de website van GIGOS vzw
GIGOS, dat zijn alle jeugdwelzijnswerkingen in Genk.

Jongeren worden steeds meer gezien als een probleemgroep. Als oplossing voor ‘onaanvaardbaar gedrag’ van jongeren, wordt vaak gezocht in de repressieve sfeer. Maar jongeren zelf willen óók veiligheid op straat en regels op school. Ze willen echter dat die veiligheid en die regels in samenspraak met hén tot stand komen. Wie jongeren wil inburgeren in de samenleving, moet voorwaarden scheppen voor sociale verbondenheid. Een geschikte manier om dit te doen, is een sociale infrastructuur creëren waarin jongeren zich welkom en gewaardeerd voelen.

Als jeugdwelzijnswerkingen (JWW) of werkingen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (WMKJ) richten we ons naar jongens en meisjes vanaf 3 jaar. Van welke geloofsovertuiging, kleur, ras of afkomst ze zijn, is voor ons van geen enkel belang. Ondanks we er van uitgaan dat iedereen verschillend is, is voor ons iedereen gelijkwaardig en willen we elke jongere ook zo benaderen.


Genk Zuid vakantiewerking

Geen activiteiten gevonden...

Sledderlo vakantiewerking

Geen activiteiten gevonden...

Waterschei vakantiewerking

Geen activiteiten gevonden...

Winterslag vakantiewerking

Geen activiteiten gevonden...

Zwartberg vakantiewerking

Geen activiteiten gevonden...


Nieuwtjes(klik op de titel om een nieuwtje te openen/sluiten)
ma 29 jan '18www.slachtofferzorg.be
Alle informatie voor mensen die te maken hebben (gehad) met een misdrijf, ramp, geweld, ... is nu gebundeld in een handige en overzichtelijke website www.slachtofferzorg.be
vr 24 nov '17Samenwerking tussen algemeen directeur en Gigos
Verklaring van Johan Huygen, voorzitter van de Raad van Bestuur van GIGOS vzw

Kader: de waarden en overtuiging waar GIGOS als organisatie voor staat
GIGOS vzw staat, als organisatie actief in het jeugdwelzijnswerk, open voor iedereen maar richt zich specifiek naar kinderen, tieners en jongeren die niet of moeilijk de kansen krijgen die nodig zijn om zich op een volwaardige manier te ontwikkelen. Het is onze missie ons in te zetten om zo veel mogelijk van die kansen te creëren. En hoewel we vaststellen dat een deel van deze kinderen, tieners en jongeren zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden, betekent dit niet dat we hen behandelen als ‘slachtoffers’ of ‘probleemjongeren’. We geloven dat we te doen hebben met actieve, dynamische creatoren en betekenisdragers, met mensen met veel sterkten en mogelijkheden en vanuit die overtuiging geloven we dat ze de samenleving en ons heel wat kunnen bijbrengen.
Om deze missie te kunnen waarmaken is het belangrijk dat we als organisatie een omgeving creëren waarin onze kinderen, jongeren en tieners die kansen op ontwikkeling krijgen. Het is aan onze ploeg van medewerkers, ondersteund door een professionele en performante organisatie, om hierin het voortouw te nemen.  
We vragen als organisatie veel van onze kinder-, jongeren- en tienerwerkers. Daartegenover staat dat zij van ons, directie en Raad van Bestuur, de nodige ondersteuning, eerlijke feedback en het nodige respect voor hun inbreng en inzet mogen verwachten. De waarden die gelden voor onze deelnemers, zijn dezelfde waarop onze medewerkers moeten kunnen terugvallen.
Stopzetting van de samenwerking met Leo Nouwen als directeur, met onmiddellijke ingang
De afgelopen dagen is de Raad van Bestuur na rijp beraad tot de conclusie gekomen dat de noodzakelijke voorwaarden om de samenwerking met de algemeen directeur te bestendigen, niet langer vervuld waren.
Het verschil in visie en (leiderschaps)stijl bleek te groot te zijn wat geleid heeft tot een vertrouwensbreuk tussen de instelling en haar medewerkers aan de ene kant en de algemeen directeur aan de andere kant.
De arbeidsovereenkomst met de algemeen directeur werd in onderling overleg beëindigd en dat met ingang van heden. Zijn taken worden met ingang van 27 november 2017 ingenomen door de heer Bart Soons, huidig inhoudelijk directeur.
vr 10 nov '17Speelotheek zoekt een nieuwe thuis
Op donderdag 23 november van 14u tot 16u zoeken we samen met geïnteresseerden naar een nieuwe toekomst voor de speelotheek. http://www.hbvl.be/cnt/dmf20171109_03179791/gigos-sluit-spelotheek-na-20-jaar
wo 04 okt '17CREAHUIS Zwartberg
De ontwikkelingen van het CREAHUIS, aan het jeugdhuis Pionier, Gigos Zwartberg, verlopen zeer gunstig. Zowel aan de buitengevel als in de diverse lokalen van het gebouw krijgt alles wat meer inhoud, kleur en vorm. De realisatie van dit geweldige initiatief is mede dankzij de financiële steun van Cera CVBA.

Cera, diep geworteld, breed vertakt
Meer info: www.cera.be.

Foto's via:
https://photos.app.goo.gl/5jKmR3ZectYp5zPj1
vr 30 jun '17Rapport actieonderzoek maatschappelijke impact GIGOS
Sociale Innovatie Fabriek voerde in 2016-2017 een onderzoek naar de impact van jeugdwelzijnswerking GIGOS op het leven van kinderen, tieners en jongeren. Via deze link vindt u het rapport van dit onderzoek: https://issuu.com/bartsoons/docs/rapport_actieonderzoek_sif
Vacatures(klik op de titel om een nieuwtje te openen/sluiten)
vr 02 feb '18Sociaal-artistiek jeugdwelzijnswerker gezocht
We zoeken een jeugdwelzijnswerker met sociaal-artistieke affiniteit voor een van onze SACA's. Meer info lees je op: http://www.publiq.be/nl/vacaturebank/sociaal-artistiek-medewerker-affiniteit-met-fotografie